Pályázatok

Pályázatok gyülekezetek számára

Az MRE Missziói Bizottsága az MRE Missziói Szolgálatával pályázatot hirdet önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközségek számára az Élő Ige évéhez kapcsolódó evangelizációs nap/napok támogatására.

A pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a megvalósuló evangelizációs alkalmak révén, hogy a hívő gyülekezeti közösségek megerősödhessenek, hitvalló létükben megújulhassanak. Valamint azokhoz az emberekhez is eljusson az Isten igéjének életformáló üzenete, akik még személyes életükben nem találkoztak a megváltó Krisztussal.

Célkitűzéseinket arra a megtapasztalt bizonyosságra alapozzuk, hogy „Isten igéje élő és ható” (Zsid 4:12/a.), és Ő képes és kész arra, hogy üdvösségre vezesse a nélküle elvesző világot és embert!