A 12 kereszt interaktív kiállítás

Hívd meg a keresztet!

(írta: Bella Violetta)

Tizenkét állomás, több mind negyven alkotása, a kereszt és a megváltás ezernyi árnyalatával – a hagyományos technikáktól a mesterséges intelligencián át az interaktív kivitelezésig. Felekezeteken átívelő élmény indul vándorútjára az alkotóval, Farkas Attilával együtt, aki a saját vezetésével hozza közel az igei és a művészeti hátterét a tizenkét keresztnek, melyet bátran hívhatunk bizonyságtételnek is. Az általánostól az aktuálisig, a hagyományostól a posztmodern megformálásig számtalan különféle aspektusból szólal meg a kereszt üzenete. A rendhagyó vándorkiállítást most bármelyik gyülekezet meghívhatja megtapasztalni hogyan ölelhet, hogyan vezet egy útvesztőben, vagy éppen nyit egy új világra a kereszt – és hogyan hoz Krisztus követő közösségbe annak kiábrázolása.

IMG_3190

„Keresztgyűjtő vagyok, a dolgozó szobámban több kereszt van. Merni kell a kereszt szimbólumát rehabilitálni az egyházunkban, hiszen az mindannyiunké, és sokkal több, mint szimbólum: a legfontosabb evangéliumi üzenetet fejezi ki! Az ige hirdetésében nagy szerepe lehetne az ilyen művészeknek és kiállításoknak.” – Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.

„A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk az Istennek ereje – írja az első Korinthusi levél. Köszönjük Istennek, hogy elhívta erre a megbízatásra Attilát és engedjük közel jönni magunkhoz ezeket az alkotásokat! Gyönyörűen megkomponált gondolatrendszer az, amiben ez a kiállítás született, és Füsti-Molnár Szilveszter dogmatikai alapvetésére építetten, igei üzenetekkel megerősítetten fel lett fűzve tizenkét aktuális, a mai embert foglalkoztató témára, kérdéskörre.” – Hajdú Zoltán Levente, az MRE Missziói Szolgálatának főigazgatója.

„Magától értetődően, nagyon gyorsan történtek, érkeztek az alkotások, mintha nem is feltétlenül belőlem kívánkoztak volna ki, hanem mintha csak közreműködője lettem volna a létrejöttüknek.” Farkas Attila szobrász, festő

IMG_3061

Amire a kiállítás fogadásához szükség van:

 • minimum 80 m²-es sötétíthető terem. (az ideális 80-100 m², a sötétítés egyszeri alkalomra takarókkal is megoldható)

 • költségeket tekintve:
   • hétfő, kedd, szerda és csütörtöki napokon: 100 000 (azaz Egyszázezer) Forint
   • péntek, szombat és vasárnapi napokon: 150 000 (azaz Egyszázötvenezer) Forint
   • A kiállítás díja egyszeri telepítésre és előadásra vonatkozik. Amennyiben az adott helyszínen több előadás is megrendezésre kerül, úgy a többi előadás díja egyenként a teljes előadás 50 %-a, tehát hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 50 000 (azaz Ötvenezer) Forint; péntek szombat, vasárnap 75 000 (azaz Hetvenötezer) Forint
   • Útiköltségtérítés

 • az első húsz jelentkező gyülekezetnek az MRE Missziói Szolgálat, az Élő Ige Éve projekt keretében 50 000 Ft utólagos támogatást nyújt. (A támogatási keretek jelenleg a kidolgozás folyamatában vannak.)

 • Esetleg egy-két önkéntes az építéshez, de ezt nagyrészt az alkotó végzi.

 • Jelentkezni a Missziói Szolgálat „Az élő Ige éve 2024” munkacsoport eloige2024@reformatus.hu e-mail címén, illetve az alkotónál lehet a atizenketkereszt@gmail.com e-mail címen.

A kiállítást elsősorban programként érdemes tervezni, nem tud egyhelyben maradni napokig, hetekig, annak interaktív volta miatt. Akár terem, akár anyagiak szempontjából érdemes lehet összefogásban gondolkodni a település többi felekezetével, szomszédos gyülekezettel, vagy önkormányzattal.

További részletek a lentebbi dokumentumban.

honlap

„Az Élő Ige tematikus éve és a kereszt tematikája között szoros kapcsolat van: a kereszt teológiája egy szóban csúcsosodik ki: elvégeztetett. A Heidelbergi Káté első kérdés felelete úgy fejezi ki ezt a titkot, hogy Jézus mindenért tökéletesen eleget tett. Ha önvizsgálatot tartok minden törekvésem ellenére nem tudok tökéletesen eleget tenni a feladataimnak, kötelességeimnek és ez annyira zavar. Ebben a rohanó világban egyre inkább átéljük, hogy nem tudunk eleget tenni és ez rámutat emberlétünk fogyatékosságára, hiányosságára, a bűnünkre, az Istentől elszakadt világra. Nem tudunk eleget tenni. Minden igyekezetünk ellenére ebben a világban semmi sem teljes, kész. Oda kell menekülni a kereszthez. Krisztus, te mindent kipótoltál, kifizetted a tartozást, amit én nem tudok kifizetni. A halál áthatolhatatlan hegyén is alagutat nyitottál. Ez a kereszt teológiája, amit egyre inkább tanulunk és ennek a kiállításnak az anyaga is erre tanít, hogy nagypéntek örömhír. Isten Jézus Krisztus megváltó, megtartó szeretet által mindenért tökéletesen eleget tett ezért mázsás súlyok szakadnak rólunk, amikor elfogadjuk az Isten tökéletes elégtételét. Ez a kereszt áldása.” – mondta Steinbach József püspök a kiállítás ősbemutatóján.